CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en directies een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

  • het leren en studeren
  • de schoolloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling


Vrij CLB De Havens
Pensjagersstraat 30, Oostende
T 059/506801 - F 059/802028