LOC

Het loc of lokaal onderhandelingscomité is een overlegorgaan tussen afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel. Het LOC wordt voorgezeten door de voorzitter of een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Het Loc heeft

informatierecht
onderhandelingsbevoegdheid
toezichtsbevoegdheid
bemiddelingsbevoegdheid

Vertegenwoordigers schoolbestuur

Mr. Hugo Gevaert  
Mr. Daniel Vanmullem  

Vertegenwoordigers personeel afdeling Oudenburg

Mevr. Jill vandenbussche    
Mr. David Tyberghien  

Vertegenwoordigers personeel Ettelgem

Mevr. Conny Beyen    
Mevr. Gerlinde Declerck

Adviseur

Mevr. Ann Merchiers ,  directeur

Preventieadviseur

Mr.  Piet Desendere