Afwezigheid

Wij vragen u om de leerkracht of de school zo snel mogelijk in te lichten indien uw zoon/dochter afwezig is.
Dit kan via mail naar de klas of telefonisch naar het secretariaat: Oudenburg 059 26 52 55 / Ettelgem 0490 21 73 63.
Deze afspraak werd gemaakt voor de veiligheid van uw kind zodat wij steeds weten waar het zich bevindt.

Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar.
Vanaf die leeftijd dienen de afwezigheden dan ook wettig gestaafd te worden op één van de volgende manieren:

  • een doktersbriefje (let op: steeds nodig bij een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen)

  • een ziektebriefje van de ouders (let op: kan enkel voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen en maximum 4 keer per schooljaar!)

  • alle andere afwezigheden dienen op voorhand met de directeur besproken te worden.

 

Download briefje