EHBO + noodgeval

EHBO

We leerden correct te reageren bij een noodgeval. Wat de 4 stappen zijn om hulp in te schakelen. En leerden elkaar ook in de stabiele zijligging leggen.