Dank je wel aan onze leesouders!

leesouders

Dit schooljaar hadden wij fantastische leesouders die elk een groepje ondersteunden in het technisch lezen en het begrijpend lezen.

Vandaag was de laatste keer dat we samen lazen.

We genoten van ons laatste leesmomentje met de leesouders in de warmte op de speelplaats.

Een hele grote dank je wel aan onze leesouders om ons zo goed te begeleiden!