LOC

Het loc of lokaal onderhandelingscomité is een overlegorgaan tussen afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel. Het LOC wordt voorgezeten door de voorzitter of een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Het Loc heeft

informatierecht
onderhandelingsbevoegdheid
toezichtsbevoegdheid
bemiddelingsbevoegdheid

Vertegenwoordigers schoolbestuur

Mr. Hugo Gevaert  
Mr. Daniel Vanmullem  

Vertegenwoordigers personeel afdeling Oudenburg

Mevr. Jill vandenbussche    
Mr. David Tyberghien  

Vertegenwoordigers personeel Ettelgem

Mevr. Conny Beyen    
Mevr. Gerlinde Declerck

Adviseur

Mevr. Ann Merchiers ,  directeur

Preventieadviseur

Mr.  Piet Desendere   

Leerlingenraad

Zowel in Oudenburg als in Ettelgem hebben onze leerlingen een belangrijke inbreng. De klasafgevaardigden komen regelmatig samen onder leiding van een leerkracht. Tijdens dit overleg komen er allerlei thema’s aan bod waar onze leerlingen over mee mogen denken. Ook geven ze tips en advies die we op school gebruiken om zaken te verbeteren. Ze kaarten ook problemen aan waarbij ze samen met het leerkrachtenteam naar oplossingen zoeken

Ouderraad Oudenburg

Op onze school is een ouderraad werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz.

Iedereen kan zich aansluiten bij de ouderraad. Heb je interesse ? Neem dan contact op met de voorzitter.

Vandekerckhove Pieter / Voorzitter 
Vermoortel Tristan / Ondervoorzitter 
Jonckheere Stefanie / Secretaris 
Halewyck Lindsey / Penningmeester 
Winderickx Wim  / LOK + HVHK 
Depuydt Kenny / Social media / raad voor cultuur 
Bocquez Kenny
Borgmans Peter
Martens Kelly
Moull Jens
Nieuwlaet Maarten

Ouderraad Ettelgem

Op onze school is een ouderraad werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz.

Iedereen kan zich aansluiten bij de ouderraad. Heb je interesse ? Neem dan contact op met de voorzitster.

Voorzitster: Inge Hermans mail


Bieke Bonte, voorzitter
Hanna Bil, penningmeester
Tamara Calliauw
Mieke Lermytte
Jessie Willem
Nancy Geuens
Sara Haven
Delfien Ryckeboer
Kurt Vanwynsberghe
Cristof Machtelinckx