Ziek of afwezig

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een doktersbriefje verplicht.
Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directeur.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. Ze bezorgen het ziektebriefje of medisch attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis.

Vakanties en vrije dagen

Under construction

Schooltoelage

Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen.

De bedragen zijn verschillend voor kleuters of leerlingen uit het lager onderwijs (bedrag 2015)
Voor kleuters is er een vast bedrag van 92,20 euro.
Voor leerlingen uit het lager varieert de toelage tussen 103,72 en 1140,45 euro.
Vraag een schooltoelage aan vanaf de 1ste kleuterklas en dit voor 1 juni . Als kinderen als kleuter recht hebben op een schooltoelage, krijgen ze meestal hun hele onderwijsloopbaan lang een toelage. Dus ook in het lager en secundair onderwijs en als student. De school kan je helpen om deze aanvraag in te vullen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat.

Eten op school

Jouw kind kan bij ons een warme maaltijd krijgen. Het kan ook zijn boterhammetjes opeten. Er is ook soep te verkrijgen. Je kan elke dag opnieuw een keuze maken. Dit doe je via het heen- en weerschriftje (voor kleuters) of de agenda (voor de leerlingen van het lager).


Wanneer een kind zich heeft bezeerd, wordt het met de beste zorgen omringd. Als jouw kind medische zorgen nodig heeft, proberen wij met je contact op te nemen. Indien ernstig wordt direct medische hulp ingeroepen, liefst na overleg met ouders.

Werkwijze bij schoolongevallen

Bij een ongeval contacteer je best zo vlug mogelijk de directeur of het secretariaat. Daar krijg je de nodige formulieren.
Na genezing ga je naar het ziekenfonds waar de uitgavenstaat wordt ingevuld. Op dit formulier dien je eveneens het bankrekeningnummer te vermelden en eventuele bijkomende kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.
Als alle documenten in jouw bezit zijn, dien je alles aan de directeur of het secretariaat te bezorgen.
Je ontvangt dan snel het verschil tussen de ziekenfondsuitkering en je werkelijke uitgaven op je bankrekening.