Werkwijze bij schoolongevallen

Bij een ongeval contacteer je best zo vlug mogelijk de directeur of het secretariaat. Daar krijg je de nodige formulieren.
Na genezing ga je naar het ziekenfonds waar de uitgavenstaat wordt ingevuld. Op dit formulier dien je eveneens het bankrekeningnummer te vermelden en eventuele bijkomende kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.
Als alle documenten in jouw bezit zijn, dien je alles aan de directeur of het secretariaat te bezorgen.
Je ontvangt dan snel het verschil tussen de ziekenfondsuitkering en je werkelijke uitgaven op je bankrekening.