Onze school is een plaats waar …

we leven en ons inzetten voor anderen vanuit onze christelijke waarden
we openstaan en respect hebben voor ieders geloofsovertuiging
er verbondenheid is tijdens momenten van vreugde en verdriet

we samen leven en geloven.

Image
Image
Onze school is een plaats waar …

kinderen samen hun omgeving en de ruime wereld verkennen
kinderen zich ontwikkelen tot rijke persoonlijkheden
we streven naar een realistisch en positief zelfbeeld
we samen werken om kinderen te laten ontplooien
leren, met het oog op het leven, centraal staat.

we samen ontdekken

Onze school is een plaats waar …

leerlingen de kans krijgen om mee te denken, te praten en te doen
ouders altijd welkom zijn
we respectvol omgaan met elkaar
we als een professioneel hecht team samenwerken met interne en externe partners
we samen naar vernieuwing streven en zo een school creëren waar pit in zit
we belang hechten aan een vlotte communicatie
vrijwilligers zich dagdagelijks engageren
verschillende raden en besturen de school helpen dragen
we een nauw contact hebben met de buurt, de lokale gemeenschap,…

we samen sterker zijn

Image
Image
Onze school is een plaats waar …

we aandacht hebben voor hoofd, hart en handen
we rekening houden met de individuele verschillen
we vertrekken vanuit de noden van elk kind
we op weg gaan met ouders en deskundigen om de groeikansen van de kinderen te optimaliseren.

we samen zorgen

Onze school is een plaats waar …


iedereen zich thuis voelt
we in een vertrouwelijke sfeer respectvol met elkaar omgaan
kinderen op maat worden uitgedaagd
ieders mening telt
kinderen hun eigen weg mogen volgen
kinderen zichzelf leren evalueren
kinderen het leren in eigen handen mogen nemen
leerkrachten en kinderen samen tot leren komen, van en met elkaar

we samen leren en groeien.

Image