Ouderraad Oudenburg

Op onze school is een ouderraad werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, enz.

Iedereen kan zich aansluiten bij de ouderraad. Heb je interesse ? Neem dan contact op met de voorzitter.

Vandekerckhove Pieter / Voorzitter 
Vermoortel Tristan / Ondervoorzitter 
Jonckheere Stefanie / Secretaris 
Halewyck Lindsey / Penningmeester 
Winderickx Wim  / LOK + HVHK 
Depuydt Kenny / Social media / raad voor cultuur 
Bocquez Kenny
Borgmans Peter
Martens Kelly
Moull Jens
Nieuwlaet Maarten