Ziek of afwezig

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een doktersbriefje verplicht.
Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directeur.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. Ze bezorgen het ziektebriefje of medisch attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis.

Schooltoelage

Je hebt recht op een schooltoeslag voor je kind als:

  • je gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde;
  • je kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde;
  • je kind naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaat in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten Basisverpleegkunde komen in aanmerking.
  • je kind voldoende aanwezig is op school.

Woont je kind in Vlaanderen en krijgt het al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch.
Meer informatie over de toegekende bedragen vind je op https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/schooltoeslag

Eten op school

Jouw kind kan bij ons een warme maaltijd krijgen. Het kan ook zijn boterhammetjes opeten. Er is ook soep te verkrijgen. Je kan elke dag opnieuw een keuze maken. Dit doe je via het heen- en weerschriftje (voor kleuters) of de agenda (voor de leerlingen van het lager).


Wanneer een kind zich heeft bezeerd, wordt het met de beste zorgen omringd. Als jouw kind medische zorgen nodig heeft, proberen wij met je contact op te nemen. Indien ernstig wordt direct medische hulp ingeroepen, liefst na overleg met ouders.

Werkwijze bij schoolongevallen

Bij een ongeval contacteer je best zo vlug mogelijk de directeur of het secretariaat. Daar krijg je de nodige formulieren.
Na genezing ga je naar het ziekenfonds waar de uitgavenstaat wordt ingevuld. Op dit formulier dien je eveneens het bankrekeningnummer te vermelden en eventuele bijkomende kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.
Als alle documenten in jouw bezit zijn, dien je alles aan de directeur of het secretariaat te bezorgen.
Je ontvangt dan snel het verschil tussen de ziekenfondsuitkering en je werkelijke uitgaven op je bankrekening.

Medicatie op school

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze. Een formulier kan je hier downloaden