Een eigen theatervoorstelling

toneel-14919

In de muzische les kregen de zesdeklassers de opdracht om een prentenboek om te vormen tot een theatervoorstelling. Tijdens de eerste stap moesten de leerlingen hun prentenboek omvormen tot een script. Ze moesten daarbij rekening houden met verschillende zaken:

  1. Is er een duidelijk conflict/probleem of een duidelijke verhaallijn?
  2. Is er een samenhangend geheel?
  3. Zal het publiek kunnen meeleven met het hoofdpersonage/de hoofdpersonages?
  4. Is het duidelijk waarom iets gebeurt of waarom iemand iets doet?

Vervolgens moesten ze de taken verdelen:

  1. Wie zijn de acteurs?
  2. Wie is de regisseur en producent?
  3. Wie is de decormaker?
  4. Wie is de kostuummaker?
  5. Wie is de technici?

Elke leerling moest één of meerdere taken op zich nemen en deze uitvoeren. 

Na heel wat oefenen, was het deze week dan eindelijk zover :)
De theatervoorstellingen gingen in première: er kwamen enkele klassen onze voorstelling bewonderen.