Schooltoelage

Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen.

De bedragen zijn verschillend voor kleuters of leerlingen uit het lager onderwijs (bedrag 2015)
Voor kleuters is er een vast bedrag van 92,20 euro.
Voor leerlingen uit het lager varieert de toelage tussen 103,72 en 1140,45 euro.
Vraag een schooltoelage aan vanaf de 1ste kleuterklas en dit voor 1 juni . Als kinderen als kleuter recht hebben op een schooltoelage, krijgen ze meestal hun hele onderwijsloopbaan lang een toelage. Dus ook in het lager en secundair onderwijs en als student. De school kan je helpen om deze aanvraag in te vullen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat.