LOC

Het loc of lokaal onderhandelingscomité is een overlegorgaan tussen afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel. Het LOC wordt voorgezeten door de voorzitter of een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Het Loc heeft:

  • informatierecht
  • onderhandelingsbevoegdheid
  • toezichtsbevoegdheid
  • bemiddelingsbevoegdheid


Namens personeel:

Mevr. Gerlinde Declerck
Mevr. Conny Beyen
Mevr. Jill Vandenbussche (vakbondsafgevaardigde)
Mevr. Toos Kindt (vakbondsafgevaardigde)

Namens bestuur:

Dhr. Eric Sierens
Dhr. Jos Desmeth
Dhr. Daniel Vanmullen

Adviserend lid:

Dir. Ann Merchiers