LOC

Het loc of lokaal onderhandelingscomité is een overlegorgaan tussen afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel. Het LOC wordt voorgezeten door de voorzitter of een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Het Loc heeft:

  • informatierecht
  • onderhandelingsbevoegdheid
  • toezichtsbevoegdheid
  • bemiddelingsbevoegdheid


Namens personeel:

Mevr. Gerlinde Declerck
Mevr. Conny Beyen
Mevr. Jill Vandenbussche (vakbondsafgevaardigde)
Mevr. Toos Kindt (vakbondsafgevaardigde)

Namens bestuur:

Dhr. Daniel Vanmullen
Dhr. Hugo Gevaert

Adviserend lid:

Dir. Ann Merchiers

slot deposit pulsa mudah menang jos55